oferuję usługi w następujących dziedzinach

  • tłumaczenia tekstów chemicznych, farmaceutycznych, technicznych z języka angielskiego na polski
  • pomoc w gromadzeniu i analizie bibliografii naukowej z zakresu chemii, farmacji oraz medycyny
  • przygotowanie kart charakterystyki substancji oraz preparatów chemicznych (MSDS)
  • pomoc w rejestracji substancji i preparatów w ramach REACH i IUCLID
  • pisanie na zamówienie artykułów popularno-naukowych dotyczących nauk przyrodniczych oraz Internetu
  • pomoc w przygotowaniu do matury (chemia) oraz egzaminu gimnazjalnego (test matematyczno-przyrodniczy)